Zdravé Mariánské Lázně

Co je Národní síť Zdravých měst?

Jedná se o asociaci, tedy sdružení aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k udržitelnosti rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. Taková města se pak snaží utvářet kvalitní, zdravý a příjemný život pro své obyvatele.

Národní síť Zdravých měst funguje v České republice již od roku 1994 a má v polovině roku 2019 celkem 130 členů, s regionálním vlivem na 2111 měst a obcí, ve kterých žije 5,331 milionu obyvatel (50 % populace ČR).

Zdravé Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně bylo přijato do Národní sítě Zdravých měst v červenci 2015 a okamžitě začalo s realizací projektu Mariánské Lázně – Zdravé město, ve kterém se snaží ve spolupráci s obyvateli dohodnout o jeho rozvoji, tak aby se zde kvalitně a bezpečně žilo.

V současné době se konají pravidelně Komise Zdravého města, kde probíhá snaha o vytvoření co nejpříjemnějšího místa k žití.