Schváleno-postupuje do hlasování

Popis projektu:


Vedle Mlékárenského rybníku za Vorou dříve bývalo pěkné ohniště s posezením a
indiánským týpím. To již postupem času ztrouchnivělo a již nebylo obnoveno. V mém návrhu
bych chtěl zkusit předložit možnost vybudování veřejného grilu a ohniště včetně posezení a
potřebného příslušenství v tomto místě. Místo by mohlo sloužit veřejnosti ke společnému
scházení se a grilování či opékání na ohništi a tím podpořit místní mezilidské vztahy.


Umístění projektu:
976/1


Předpokládané náklady: 88 000,-

Vyjádření od odborů: Odbor majetku namítl, že se jim umístění nelíbí, protože by se zde mohly scházet pochybné existence a dělat nepořádek. Také nevěřili, že se místo bude udržovatNavrhli umístění projektu pod tenisové kurty do parku pod knihovnou. Životní prostředí na původním místě neshledalo problém, pouze namítli, že je třeba vytvořit na místě plochu podsypanou štěrkem. To mírně navýší náklady. Zároveň bude třeba vypracovat studii, která také mírně zvýší náklady. Ty se tak budou pohybovat cca 30 tisíc nad navrhovanou částku. Odbor investic a dotací se vyjádřil kladně. Projekt bude třeba zpracovat tak, aby nehrozil případný požár.