Schváleno- postupuje do hlasování

Popis projektu:
Psí hřiště a parky pro širokou veřejnost jsou vítaným místem pro volný pohyb, výcvik,
výchovu a socializaci psů.
Zakládání psích hřišť je v Česku teprve v počátcích, v zahraničí však roky osvědčenou
pozitivní praxí.
Myšlenkou je vybudování psích hřišť/oplocených rezervoárů včetně zázemí pro majitele v
parkových prostorech města. Volný pohyb psů po parcích často omezuje sportovní aktivity a
způsobuje i mnohé komplikace v cyklodopravě. Často dochází k nevyžádané konfrontaci
mezi návštěvníky parků a psy.
Psí hřiště se vyznačuje agility překážkami- prolézačkami pro psi, klidovou zónou s lavičkami
pro majitele psů, bezpečnostními prvky – plůtkem, vchodem a východem a stojany s pytlíky a
koši na psí exkrementy pro udržování pořádku.


Umístění projektu:
Lesopark u Hotelové školy, park u Ferdinandova pramene.

Park u u úšovické školy v místech bývalé malé ZOO


Předpokládané náklady:
210 000,- Kč

Vyjádření od odborů: Odbory striktně zamítly umístění psího hřiště do parků. Jako jediná vhodná varianta se jevila část odpočinkové zóny v místě bývalých kasáren. Tato varianta se však nelíbila zadavateli. Zadavatel ještě navrhl umístění v oblasti bývalé malé zoo. Zde se našel po kontrole kus travnaté plochy, který je možný využít.