Schváleno- postupuje do hlasování

Popis projektu:
V mém návrhu se jedná o vnitřní/vnější osvětlení kašny v parku u nemocnice.
Park u nemocnice je ve velmi hezkém stavu, a tak mě napadlo ukázat ho lidem i večer. Nyníse brzy stmívá a tak by vynikl. Jedná se o místní, i o návštěvníky města. Nevidím v tom veřejný přínos blahobytu všech občanů města, avšak pro zvelebení města, a večerní romantické procházky by byla decentně osvětlená kašna opravdu přínosem.

Umístění projektu:
Mariánské Lázně, Pozemek 898/1, viz obrázek 3-parcela.png

Předpokládané návrhy: 95 000,- Kč

Vyjádření od odborů: Odbory namítly možné problémy s elektřinou. Po konzultaci s elektrikářem se však zjistilo, že se elektřina svede do šachty a nasvícení nebude problém. Nasvícení se však bude muset udělat tak, aby nijak neporušilo stav kašny.