Zamítnuto- nepostupuje do hlasování

Popis projektu:
Mezi ploty opravna Gabriel, Stanice technické kontroly a opravna Milan Čori jsou neudržovaná hnědá pole náletové zeleně. V náletové zeleni jsou zbytky staveb z lazaretu Mariánské Lázně. Případná modrá stezka pro cyklisty propojí méně frekventovanou část Úšovic s jinou cestou na Stavební mlýn. Druhé rameno modré cesty okolo opravny Milan
Čori přibližuje cyklistickou trasu k oboře Stanoviště a polnímu letišti Mariánské Lázně. Zelený kroužek v mapě vyjadřuje případný památník, který by ukázal pietu k utrpení lidí v lazaretu. Místo obsahuje i rybníček, kde by byl vhodný klidný parčík k posezení mariánskolázeňských.

Umístění projektu:
Úšovice 356/2; 371/16; 379/1,3,9,10,11,12; 382/2,3,4,5; 384/1,6,7; 400/5,6,15,16;
405/2,3,11; 423/6; 1141/2; 1142/2

Předpokládané náklady: 160 000,- Kč

Vyjádření od odborů: Návrh se nachází na soukromém pozemku, kde se plánuje výstavba. Z tohoto důvodu musel být návrh bohužel zamítnut.